บริการ

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล

บริการแปลเอกสารและล่าม ระดับคุณภาพ

5/668 หมู่ที่ 9 ซ.สามัคคี 65 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์:  0-2086-8244   

สมาร์ตโฟน:  0-85188-5872

ไอดีไลน์:  pstranslationpro

อีเมล์:  pstranslationpro@gmail.com   

"ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กรไว้วางใจงานแปลและล่าม พีเอส"

 

ด้วยศักยภาพสูงและความมุ่งมั่นแข็งขันด้านการแปลและล่าม พีเอสพร้อมให้บริการด้านการแปลและล่ามแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพและความรวดเร็ว

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล เชี่ยวชาญในการแปลและล่ามสำหรับภาษาไทย–อังกฤษ–ฝรั่งเศส–เยอรมัน–ญี่ปุ่น–จีน–เกาหลี–ไทย

 

พีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักแปลและล่ามมืออาชีพซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านการแปลโดยตรง มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า พีเอส เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ

 

บริการแปลเอกสารและล่าม

บริการด้านการแปลเอกสาร

- บริการแปลเอกสารภาษาไทย–อังกฤษ–ฝรั่งเศส–เยอรมัน–ญี่ปุ่น–จีน–เกาหลี–ไทย และรับรองคำแปลถูกต้อง

- แปลเอกสารขอวีซ่า

- รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต

- รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรมเพื่อการประมูลและใช้ในชั้นศาล

- รับรองเอกสารโดยโนตารี พับลิค

 

ประเภทของเอกสารที่แปล

เอกสารธุรกิจ : สัญญาด้านธุรกิจ เว็บไซต์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ

เอกสารเฉพาะทาง : ระบบแผนงาน มาตรฐานสากล อาทิ ISO, GMP, HACCP, JCI, มอก. อย. การแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม การศึกษา เทคโนโลยี การเงิน การบัญชี การธนาคาร การตลาด ฯลฯ

เอกสารราชการ : สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองสถานที่เกิด หนังสือรับรองความเป็นโสด หนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ ใบส.ด.43 ใบรับรองแพทย์ มรณบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

 

บริการล่าม

บริการล่ามสำหรับภาษาไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี-ไทย ทั้งในและนอกสถานที่ แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อาทิ ล่ามโรงงาน ล่ามเจรจาธุรกิจ ล่ามการตรวจสอบบัญชี ล่ามการประชุม ล่ามสัมมนา ล่ามนำเสนอสินค้าและบริการ

ค่าบริการ

ราคาบริการแปลเอกสาร    (บาท)         

ไทย-อังกฤษ-ไทย/หน้า                                              

เอกสารธุรกิจ                 400-600.-        

เอกสารเฉพาะทาง              300-500.-          

เอกสารราชการ               350-500.-         

ภาษาอื่น (ราคาขั้นต่ำ)           800.-

 

ค่าเดินทางและยื่นรับรองเอกสาร/งาน/ครั้ง (บาท)

กรมการกงสุลฯ            1,500-2,500.-

สถานทูตต่าง              2,000-2,500.-  

                                                    

ราคาบริการล่าม/วัน (8 ชั่วโมง)         (บาท)

ภาษาอังกฤษ                    6,500.-

ภาษาอื่น                       8,000.-

กรณีเกินจาก 8 ชั่วโมง (อัตราเพิ่มต่อชั่วโมง)

ภาษาอังกฤษ                    1,500.-

ภาษาอื่น                       2,000.-

 

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณ

กรุณาตรวจสอบราคาด้วยต้นฉบับเอกสารกับสำนักงานอีกครั้ง

 

ข้อตกลง การรับงาน/สั่งงาน

และการชำระเงิน/รับชำระเงินค่าบริการ ระหว่าง พีเอสกับลูกค้า:

1. พีเอสและลูกค้าใช้ลักษณะการสนทนา และส่ง/รับเอกสารเพื่อทำธุรกรรม

2. พีเอส จัดทำใบเสนอราคา/ใบสั่งงาน/ใบแจ้งค่าบริการ ส่งให้ลูกค้า

3. ลูกค้า ลงลายมือชื่ออนุมัติการสั่งงานในใบเสนอราคา/ใบสั่งงาน และส่งกลับ พีเอส

4. สัญญาการจ้างงาน (ถ้ามี)

5. ลูกค้า ชำระเงินค่าบริการตามรายละเอียดในใบแจ้งค่าบริการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และอีเมล์สลิปการโอนเงินฯ กลับมายัง พีเอส เพื่อเป็นการยืนยัน 

ลูกค้าของเรา

พีเอสเคารพสิทธิในความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับของลูกค้าทุกท่าน

ด้วยความรับผิดชอบต่องานให้มีคุณภาพสูงสุด

และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้านิติบุคคล

พีเอส ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อาทิ

กลุ่มธุรกิจการแพทย์:                                       

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี

บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช

บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์

บมจ.โรงพยาบาลเอกชล

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) - โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

บจ.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

บจ.โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2

บจ.พัฒน์อาร์ – โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

บจ.โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ

บจ.โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

บจ.โรงพยาบาลเอกอุดร

บจ.โรงพยาบาลศรีสวรรค์

บจ.โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บจ.โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

บจ.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป

บจ.จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์

บจ.โนวาซิล (ประเทศไทย)

บจ.โควิเดียน (ประเทศไทย)

บจ.เมเรียล (ประเทศไทย)

บจ.นิติพลคลินิก

บจ.ห้างแว่นท็อปเจริญ

บจ.แอคคิวเรท เทคโนโลยี

สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาอโศก

สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาเดอะช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9

กล้วยน้ำไท โฮมแคร์

นพรัตน์ คอสเมติค คลินิก

บางกอก สไมล์ เดนทัล คลินิก กรุ๊ป

 

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม-วิศวกรรม-กฎหมาย-การเกษตร:

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  

บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม (ดูราเกรส)

บมจ.คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย)

บมจ.แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย)

บมจ.เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์

บจ.เฮลิกซ์

บจ.เมโทรเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่

บจ.ซัมมิท ออโตซีท อินดัสตรี

บจ.ปทุมธานีคอนกรีต

บจ.ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์

บจ.ที.ไอ.เอ็ม.ชิพ แมนเนจเมนท์

บจ.เจ.เอ.เอ็ม.เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

บจ.โอริออน แมชชีนเนอรี่ เอเซีย

บจ.ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)

บจ.สตาร์แฟลก (ผู้แทนจำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์)

บจ.ไทยยนต์ อีควิปเม้นท์

บจ.คลาสจี (ประเทศไทย)

บจ.จีโอฟิซิก้า โตรัน (ประเทศไทย)

บจ.ซอยฮะ อินเตอร์กรุ๊ป

บจ.ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส

บจ.ไอเอ็ม ไปป์

บจ.ไมโครไบโอเทค

บจ.ไดยู ซีท (ประเทศไทย)

บจ.เคทู อัลไลด์ คอมโพเน้นท์

บจ.เน็กซ์ โค๊ทติ้ง

บจ.กู๊ดเวิลด์ อินเตอร์เทรด

บจ.บลูมารีน สต๊อก แมนเนจเม้นท์

บจ.มี บอร์ดแคสติ้ง

บจ.มี เทเลวิชั่น

บจ.กวงเชียง เฟรมแอนด์ซัพพลาย

บจ.เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้

บจ.พรีมิซิส

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านแสนสิริ สุขุมวิท 67

 

กลุ่มธุรกิจการเงิน-เทคโนโลยี-การศึกษา-โฆษณา/ประชาสัมพันธ์-อื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

บมจ.อีซี่ บาย

บจ.เซนโค กรุ๊ป โฮลดิ้ง

บจ.เอ็ม-เซนโค

บจ.ไทย แอดแวนเทค

บจ.ชายซอฟท์

บจ.อิมเพรส เอเจนซี่

บจ.พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา

บจ.สำนักพิมพ์ ทู อะ บุ๊ค

บจ.วีพีแอลเอส (ประเทศไทย)

บจ.บักส์นอน อินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชั่น

บจ.คิวด็อท ซีสเต็ม เทคโนโลยี

บจ.เอ.เอ็น.โอ.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต เซอร์วิส

บจ.เวิลด์เวนเจอร์

บจ.เดอะพลันจ์ วิลล่า

บจ.อินดัสเตรียล โพรวิชั่น

บจ.เอเซีย มาเจสติค แอร์ไลน์

บจ.เฮ้าส์ ออฟ โปร สตูดิโอ

บจ.นารายณ์ อินเตอร์ฟู้ด (เอ็นไอเอฟ)

และลูกค้านิติบุคคล/องค์กรอื่่นๆ รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดาทุกท่าน 

รู้จักเรา

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 3100201414752

http://www.pstranslationpro.in.th

 

บริการแปลเอกสารและล่าม

พีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักแปลและล่ามมืออาชีพที่สำเร็จการศึกษาทางด้านการแปล และมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยปณิธาน ศักยภาพและความมุ่งมั่น พีเอส จึงพร้อมในการตอบสนองความจำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามของบริษัทห้างร้านต่างๆ ด้วยบริการระดับคุณภาพและด้วยความรวดเร็ว

 

สำนักงานพีเอส เวลาทำการ 9.00-18.00 นาฬิกา ทุกวัน

 

พบ พีเอส บนหน้า Google Map ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยพิมพ์คำว่า แปลเอกสาร นนทบุรี

 

"ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กรไว้วางใจงานแปลและล่าม พีเอส" 

ติดต่อเรา

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล

ที่อยู่ 5/668 ม.9 ซ.สามัคคี 65 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด, อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2086-8244, 0-85188-5872

แฟกซ์ -

อีเมล pstranslationpro@gmail.com