พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล

บริการแปลเอกสารและล่าม ระดับคุณภาพ
5/668 หมู่ที่ 9 ซ.สามัคคี 65 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์:  0-2086-8244   
สมาร์ทโฟน:  0-85188-5872
ไอดีไลน์:  pstranslationpro

อีเมล์:  pstranslationpro@gmail.com  
"ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กรไว้วางใจงานแปลและล่าม พีเอส"

บริการ

ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นสูงด้านการแปลและล่าม
พีเอสพร้อมให้บริการด้านการแปลและล่ามแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพและความรวดเร็ว
พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล เชี่ยวชาญในการแปลและล่ามสำหรับภาษาไทย–อังกฤษ–ฝรั่งเศส–เยอรมัน–สเปน–ญี่ปุ่น–จีน–เกาหลี–ไทย

พีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมงานที่สำเร็จการศึกษาสาขาการแปลโดยตรงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งในและนอกประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า พีเอส เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานและความรวดเร็วเป็นหลัก

บริการแปลเอกสารและล่าม
บริการอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลเอกสาร

- บริการแปลเอกสารภาษาไทย–อังกฤษ–ฝรั่งเศส–เยอรมัน–สเปน–ญี่ปุ่น–จีน–เกาหลี–ไทย และรับรองคำแปลถูกต้อง
- แปลเอกสารขอวีซ่า
- รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต
- รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรมเพื่อการประมูลและใช้ในชั้นศาล
- รับรองเอกสารโดยโนตารี พับลิค

ประเภทของเอกสารที่แปล
เอกสารเฉพาะทาง  ได้แก่  ระบบแผนงาน มาตรฐานสากล อาทิ ISO, GMP, HACCP, JCI, มอก. อย. การแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม
การศึกษา เทคโนโลยี การเงิน การบัญชี การธนาคาร การตลาด อื่นๆ
เอกสารธุรกิจ  ได้แก่  สัญญาทางด้านธุรกิจ เว็บไซต์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม อื่นๆ
เอกสารราชการ  ได้แก่  สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส
ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองสถานที่เกิด หนังสือรับรองความเป็นโสด หนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ ใบส.ด.43 ใบรับรองแพทย์ มรณบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองบริษัท
ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ อื่นๆ

บริการล่าม
บริการล่ามสำหรับภาษาไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-สเปน-ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี-ไทย ทั้งในและนอกสถานที่
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อาทิ ล่ามโรงงาน ล่ามเจรจาธุรกิจ ล่ามการตรวจสอบบัญชี ล่ามการประชุม ล่ามนำเสนอสินค้าและบริการ

  |  
Powered by Webiz!
pstranslationpro.in.th
pstranslationpro.in.th
pstranslationpro.in.th
56240
42099
20 ธันวาคม 2013
19 มีนาคม 2019

฿

-

ไทยพาณิชย์
กสิกรไทย

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล

พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล

พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@pstranslationpro.in.th

@bizshop.asia

@pstranslationpro.in.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว